Om klinikken

Lægekompagniskabet

Du er tilmeldt et lægekompagniskab med 2 faste læger, hvilket praktisk betyder, at lægerne arbejder sammen og er fælles om al patientundersøgelse og patientbehandling. Alle læger i kompagniskabet har derfor samme adgang til dine journaloplysninger. Vi tilstræber at efterkomme evt.  ønsker om konsultation hos en bestemt læge. Ved lang ventetid hos en af lægerne, fx. i forbindelse med ferier og kurser, vil du blive tilbudt tid hos en af de øvrige læger. Da vi er med til at varetage uddannelsen af yngre læger, har vi ofte en uddannelseslæge ansat. Uddannelseslægerne  tager del i det daglige arbejde og superviseres af de faste læger.