Utilsigtede hændelser

Hvis man som patient/pårørende oplever en utilsigtet hændelse, er det muligt at rapportere dette til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs nærmere på Sundhed.dk