Utilsigtede hændelser/patientklager

Utilsigtet hændelse: Hvis man som patient/pårørende oplever en utilsigtet hændelse, er det muligt at rapportere dette til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er en hændelse, som har eller kunne have haft konsekvenser for patienten i forskellig grad. Man kalder det utilsigtet, fordi det ikke var meningen, at det skulle ske

Læs nærmere på Sundhed.dk

Patientklager: Hvis du som patient er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget, og ønsker at klage over et behandlingssted:
Læs mere her